Välkommen

.

Ditt liv pågår just nu. Det är nu du har möjlighet att påverka ditt liv och utifrån medvetna val forma ditt liv såsom du vill ha det. Du kan inte påverka det som varit och du vet ingenting om vad som kommer.
Alla känna sig låsta i situationer varifrån det är svårt att ensam hitta en väg ut. Om du behöver stöd i personlig eller/och professionell utveckling kan vi tillsam-mans få igång en förändring – öka ditt välbefinnande och din självkännedom Jag har en aktiv roll och hjälper dit/er att identifiera problem och verktyg för att för-ändra den problematiska situation som kan kännas svår att ta sig ur.

Inom alla människor finns möjlighet till utveckling och förändring, oavsett livssi-tuation. Min utgångspunkt är att främja växande och transformation. Min upp-gift är att hjälpa dig att utvecklas, förändra det du upplever hämmande och eller bekymmersam för att berika ditt liv. Mitt sätt att jobba kan beskrivas som emotions fokuserad.

Invanda tanke- och beteende mönster kan var hämmande. Tillsammans lär vi oss känna igen onda cirklar (tanke- och beteendemönster) som är hamnande och/eller skapar bekymmer för Dig i vardagen och ge Dig verktyg för att ändra på dessa. Vi kan även försöka känna igen röster inom dig och förstärka sådana röster som är bra för dig. Jag vill nå klientens inre värld så gott som möjligt.

Tillsammans med mig pratar vi om dig och dina livserfarenheter, både på-gående och de som ligger tillbaka i tiden. Vi utforskar dina behov, tankar och handlingar som berör ditt känsloliv och som påverkar ditt välbefinnande. Se-dan arbetar vi målinriktat med övningar för att finna nya alternativa och hjälp-samma sätt för dig att tänka och handla på. Målet är att du ska växa som männi-ska och förändra det du behöver – för att du ska få möjlighet att förverkliga det du vill i ditt liv.

Vi sorterar ibland känslor, konflikter och symtom, formulerar problem du vill få hjälp med och sikta mot mål. Jag hjälper dig/er att prioritera, kommunicera, göra delmål och utmana dig/er att förändra och utvecklas framåt.

Jag heter Elda Bonora, leg. Psykoterapeut, (psykodynamisk psykoterapi, vuxen), MA i socialt arbete och handledare i psykoanalytisk processinriktad psykodynamiskt handledning. Jag har drygt 20 års erfarenhet svåra samtal, psykoterapi inom bl.a. hälso- och sjukvård, barn psykiatri samt personlig utveckling, med eller utan fokus på yrkesutveckling.

Verksamheten består i huvudsak av dels psykoterapi, konsultation, handledning samt personlig utveckling med fokus på yrkesutveckling. Jag arbetar med pro-cessinriktat förändringsarbete på individ, par och gruppnivå och jag vänder mig till både privatpersoner och organisationer.

Som leg. Psykoterapeut har jag en vidare utbildning i interpersonell psykoterapi (IPT B nivå) som fokusera på de interpersonella relationer. Jag arbetar utifrån en intensiv korttds metod som kan beskrivas som emotionsfokuserad.

Jag arbetar jag med djup avslappning som möjliggör att du får kontakt med en djupare kunskap om dig själv. Utöver detta har jag en utbildning i psykodyna-misk gruppsykoterapi (psykodrama) med fokus på symboldrama och drömar-bete. Jag använder mig av verktyg, såsom måleri, skrivandet och djup avslappning för att främja din process.