Välkommen

.

Jag heter Elda Bonora, leg. Psykoterapeut, MA i socialt arbete och handledare i psykoanalytisk processinriktad psykodynamisk handledning. Jag har drygt 20 års erfarenhet av svåra samtal, psykoterapi med psykodynamiskt grund (krissamtal, traumabearbetning, relationsproblem, ångest- och depression/depressiva symtom, utmattningssyndrom samt personlig utveckling, med eller utan fokus på yrkesutveckling).

Verksamheten består i huvudsak av psykoterapi, konsultation, handledning och hypnos. Jag arbetar med processinriktat förändringsarbete på individ, par och gruppnivå och jag vänder mig till både privatpersoner och organisationer.

Som leg. Psykoterapeut har jag en vidare utbildning i interpersonell psykoterapi (IPT B nivå) som fokusera på interpersonella relationer eller någon av de övriga identifierade områden inom IPT eg. sorg, eller konflikt. Psykodynamiskt arbetar jag utifrån en intensiv korttids metod som kan beskrivas som emotionsfokuserad.

De senaste 2,5 åren har jag vidareutbildat mig inom klinisk – medicinsk hypnos i regi av (SFKH – Svensk förening för klinisk och medicinsk hypnos) som ett komplement till det psykoterapeutiska samtalet. Jag arbetar med djup avslappning som möjliggör att du får kontakt med en djupare kunskap om dig själv. Utöver detta har jag en utbildning i psykodynamisk gruppsykoterapi (psykodrama) med fokus på symboldrama och drömarbete. Jag använder mig av verktyg, såsom måleri, skrivandet och djup avslappning för att främja din process.

Jag arbetar utifrån en helhetssyn med patienten och patientens behov i centrum. Mitt hemvist är det psykodynamiska paradigmet men jag har inhämtat flera metoder och arbetar integrativt. Det ställer krav på flexibilitet i sättet att nalkas problem som skall lösas. Det mest verksamma i en terapi är inte vilken teori eller metod som används, utan relationen mellan terapeut och klient. Ju mer tillitsfull och äkta den utvecklas att bli, desto mera händer det i terapin i positiv riktning.