Handledning

Jag arbetar också som handledare med psykosocial handledning, psykoterapihandledning, ärendehandledning, utbildningshandledning och utbildningsterapi för psykologer/socionomer/psykoterapeuter under utbildning.

Jag arbetar med att stödja dig i din chefsroll eller din personal med att identifiera, utveckla och använda inneboende resurser som gör dem mer aktiva och effektiva i sin egen förändrings- och utvecklingsprocess. Syfte är att skapa en atmosfär av tillit som eller personlig utveckling med fokus på yrkesutveckling.

Har du lust att utforska vad detta kan innebära för dig och hur du skulle kunna förändra ditt liv är du varmt välkommen att kontakta mig.