Symboldrama – dörren till ditt inre

Symboldrama är en psykoterapeutisk metod, som arbetar genom både samtal och bild. Med hjälp av inre förställningar och bilder, utforskar du tillsammans med terapeuten, din inre verklighet. Symboldrama underlättar återupplevandet och bearbetningen av händelser, som ligger djupt förborgade och tidigare endast gjort sig påminda i svårförståeliga känslomässiga reaktioner, psykosomatiska besvär eller problem i relationer. Du får möjlighet att upptäcka dina egna resurser och din kreativitet.

Symboldrama är ett bra komplement till den psykodynamisk terapin (PDT). Liksom psykodynamisk psykoterapi vilar symboldrama på en psykoanalytisk grund och når de omedvetna skikten i psyket vilket leder till större insikt. Psykodynamisk psykoterapi når insikt främst genom samtalet och det fria associerandet medan symbol drama främst använder sig av bilder och symboler som uppkommer under vakendrömmar i ett avslappnat tillstånd. Det förmedvetna, omedvetna och känslomässiga kommer fram i drömmar och precis som hos Freud och psykoanalysen har drömmen en central plats i symbol drama.

Även om det är vakendrömmen och inte nattdrömmen som används i symbol drama så framkallas den på liknande sätt av omedvetna känslor och tankar. Genom avslappning leder man klienten in i ett förändrat medvetande- tillstånd och genom att ge förslag på motiv framkallas bilder på näthinnan som sedan förmedlas till terapeuten.

I den verklighetsuppfattning som uppstår i detta tillstånd får det intellektuella tänkandet en andrahandsposition, vilket ger klienten större möjlighet att nå sina affektiva inre djup (Bering, 2004).

Utveckling av grupp och ledare

Med lång erfarenhet från näringslivet internationellt både med kommunikation och change management erbjuder jag handledning för dig som är ledare eller chef och vill få extra stöd i vardagen. Jag vänder mig till Dig som är ny i din roll som chef eller ledare eller har lång erfarenhet men behöver ett bollplank kring någonting Du funderat över eller som sker i din organisation.