Vårdval psykoterapi

HÄLSOVAL, PSYKOTERAPI, PDT – psykodynamisk psykoterapi

 • När det gäller att ta emot patienter på remiss, för behandling via hälsovalet, psykoterapi är jag ackrediterade behandlare i Psykodynamisk terapi, så kallad PDT med eget avtal med Region Skåne från och med 2022-08-01 (https://www.1177.se/skane/behandling–hjalpmedel/behandlingar-vid-psykiska-sjukdomar-och-besvar/valj-mottagning-for-psykoterapi-i-skane). Jag har i 10 års tid arbetat med remisspatienter i egenskap av underleverantör. Det vill säga att jag varit underleverantör hos en huvudleverantör, en privat vårdgivare med eget avtal med Region Skåne.
 • Det är alltid värt att kontakta mig för att ta reda på om jag har tid att inleda en psykoterapikontakt.
 • När det gäller vårdval patienter har mottagningen 30 dagar från och med remissens ankomst att erbjuda en tid.
 • Vårdval Psykoterapi – avtalet har regler gällande avbokning, byte av terapeut, ändring av inriktning (det vill säga om patienten skulle upptäcka under de första 1 – 5 sessionerna att en annan inriktning är att föredra exempelvis KBT snarare än PDT eller tvärtom, ifyllande av formulär samt uppföljning. Allt detta går jag igenom tillsammans med Dig när vi träffas vid fösta bedömning- och inskrivningssamtal.
 • Första besöket är ett sådant tillfälle då du kommer att få fylla i Region Skånes formulär.
MÅLGRUPP
 • Målgruppen för vårdval är patienter 16 år och uppåt som lider av lättare- till medelsvår depression, ångest eller stress.  Åldersgränsen har tagits bort vilket innebär att även äldre dvs. 65+ kan söka behandling via remiss för psykisk ohälsa
ATT FÅ REMISS – HUR GÅR JAG TILLVÄGA?
 • Din läkare på den vårdenhet du är listad bedömer om du är i behov av behandling och bedömer vilken terapi du bör bli remitterad för. Alla vårdcentraler/familjemottagningar i Skåne har möjlighet att remittera patienter till privata vårdgivare. Ta kontakt med din läkare på din vårdcentral eller familjemottagning och berättar om svårigheterna du behöver hjälp med. Om läkaren gör bedömningen att Du har behov av samtal eller psykoterapi så skrivs en remiss.
 • En remiss för psykodynamisk psykoterapi omfattar upp till 25 samtal + 1 uppföljningssamtal 3 månader efter utskrivning.
VAD KOSTAR DET?
 • Besöket kostar 200 kronor, och egen avgift uppgår till 1200:-. Frikort gäller.
 • Vid uteblivet besök, eller om återbud lämnas mindre än 24 timmar före bokad tid, debiteras du 400 kr även om du har frikort.
OM FILIALEN (HÄLSOVAL, PSYKOTERAPI, PSYKODYNAMISK PDT)/MOTTAGNINGEN i LANDSKRONA
 • I första hand tar jag emot klienter på plats. Jag är verksam i Landskrona. Se adressen under ”Kontakt”. Det finns dock möjlighet att vid behov även ha besök digitalt, via Zoom.
 • Jag tar emot klienter privat för psykodynamisk psykoterapi, traumabehandling, stresshantering, och klienter som efterfrågar hypnos.