VÄLKOMMEN

NÄR LIVET FÖRÄNDRAS ÄR DET INTE ALLTID SÄKERT ATT MAN VARE SIG ÄR FÖRBEREDD PÅ VÄNDNINGEN ELLER ATT MAN HAR DE VERKTYG SOM ÄR NÖDVÄNDIGA FÖR ATT KUNNA GÅ VIDARE OCH LÄKA SOM MÄNNISKA – PSYKISKT, SOCIALT ELLER ANDLIGT.

LIKASÅ KAN DET TE SIG SVÅRT ATT BEARBETA HÄNDELSER UR DET FÖRFLUTNA, ATT FÖRSTÅ HUR ALLT HÄNGER SAMMAN ELLER ENBART GREPPA DEN EXISTENTIELLA PROBLEMATIK VI ALLA BERÖRS AV I OLIKA OMFATTNING GENOM LIVETS GÅNG. OM DU MÅR PSYKISKT DÅLIGT, GÅR IGENOM EN SVÅR LIVSSITUATION ELLER OM DU HAR FRÅGOR OM LIVET KAN DU TA KONTAKT.

Hos mig kan du gå i individuell psykodynamisk psykoterapi. Jag har bred kompetens inom framför allt det psykodynamiska inriktning med lång erfarenhet av att arbeta med livsfrågor och existentiella frågeställningar.

Jag har tystnadsplikt och ingenting som sägs eller händer under våra samtal förs vidare. Du kan komma till mig på eget initiativ eller via ett avtal med din arbetsgivare eller försäkringsbolag. Du som vill komma på remiss kan läsa vidare under ”Vårdval psykoterapi”.

OM MIG

Jag heter Elda Bonora, leg. Psykoterapeut, MA i socialt arbete och handledare i psykoanalytisk processinriktad psykodynamisk handledning. Verksamheten består i huvudsak av psykoterapi, handledning och hypnos (endast privatbetalande). Jag arbetar med processinriktat förändringsarbete på individ, par och gruppnivå och jag vänder mig till både privatpersoner och organisationer.

Jag har drygt 20 års erfarenhet av svåra samtal, psykoterapi med psykodynamiskt grund och arbeta med  ångest- och depression/depressiva symtom, kriser, traumabehandling, relationsproblem, utmattningssyndrom samt personlig utveckling, med eller utan fokus på yrkesutveckling.

Min hemvist är det psykodynamiska paradigmet och arbetar utifrån en psykodynamisk grund men jag har inhämtat andra metoder som komplement till det psykodynamiska arbetssättet. Det ställer krav på flexibilitet i sättet att nalkas problem som skall lösas. Det mest verksamma i en terapi är inte vilken teori eller metod som används, utan relationen mellan terapeut och klient. Ju mer tillitsfull och äkta den utvecklas att bli, desto mera händer det i terapin i positiv riktning.

Som leg. Psykoterapeut har jag en vidare utbildning i interpersonell psykoterapi (IPT B nivå) som fokusera på interpersonella relationer eller någon av de övriga identifierade områden inom IPT eg. sorg, eller konflikt. Psykodynamiskt arbetar jag utifrån en intensiv korttids metod som kan beskrivas som emotionsfokuserad. Jag har vidareutbildat mig inom klinisk – medicinsk hypnos i regi av (SFKH – Svensk förening för klinisk och medicinsk hypnos) som ett komplement till den psykodynamiska behandlingen.