Handledning

Jag heter Elda Bonora, är legitimerad psykoterapeut, har en masters i Social arbete, auktoriserad socionom och handledarutbildning i processorienterad dynamisk psykoterapi från psykologbyrån i Malmö, (Ulla Bejerholm-Hansson), 2017 – 2019. Tidigare, 1,5 års utbildning ” Handledning och konsultation inom sjukvård” från Institution för Socialt arbete i Lund.

Handledningserfarenhet: individuell handledning inom kommunen, skolan, Svenska kyrkan, psykoterapihandledning, utbildningshandledning för psykologer/socionomer/psykoterapeuter under utbildning samt handledningsuppdrag med grupphandledning av sjukvårdspersonal inom sjukvård – onkologi, och diverse andra somatiska kliniker på Akademiska sjukhus i Malmö

Chefshandledning, (Robertsfors, Västermanland, i samband med kommunens omorganisering/förändringsprocess, ett uppdrag i regi av Umeå Universitetet, Institution för psykologi, Organisation och ledarskap.

Sedan Hösten 2013 har jag arbetat på St. Lukas mottagning i Lund och numera även på den nyetablerade filialen i Landskrona. Behandlingsarbete med enskilda vuxna och unga vuxna klienter för psykoterapi, rådgivande samtal, par-terapi, krissamtal, traumabearbetning, utmattningssyndrom.

Under mina yrkesverksamma år har jag arbetat inom forsknings- och utbildning, organisation- och ledarskap/strategiskutveckling. Vidare inom hälso- och sjukvården. I 12 år arbetade jag med krissamtal, krishantering, familje- och nätverksarbete, psykoterapi samt teamhandledning på onkologiska kliniken/hospice. Under ca. ett år, barnpsykiatrins akutverksamhet med suicidbedömningar och familjearbete.

Min inriktning är psykodynamisk/relationell och integrativ, med klienten och klientens behov i fokus. Förutom utbildning i psykodynamisk metod har jag utbildning i interpersonell psykoterapi samt en drygt 2 års utbildning i klinisk/medicinsk hypnos i SFKH regi.